Nieuws

Earl P. Benditt award 2023 (navbo)

31/01/2023

(NAVBO bericht [EN])

De NAVBO Meritorious Awards Committee en de NAVBO Council zijn verheugd de selectie aan te kondigen van Miikka Vikkula, MD, PhD, als de ontvanger in 2023 van de Earl P. Benditt Award, als erkenning voor zijn talrijke bijdragen aan ons begrip van de genetische basis van lymfatische en vasculaire afwijkingen. Dr. Vikkula zal de Benditt-lezing, getiteld "Van pathofysiologie van vasculaire misvormingen naar therapeutische proeven", presenteren en de prijs, één van NAVBO's hoogste onderscheidingen, in ontvangst nemen op Vascular Biology 2023 in Newport, Rhode Island, op 15 oktober 2023.

Het onderzoek

Het onderzoek van Dr. Vikkula was gericht op de ontdekking van de genetische kenmerken die de ontwikkeling van een verscheidenheid aan vasculaire anomalieën stimuleren, met name lymfoedeem en bepaalde vormen van kanker. Het werk in zijn laboratorium heeft de studie van primaire patiëntspecimens gecombineerd met het maken van celgebaseerde en diermodellen om mechanismen te onderzoeken en nieuwe benaderingen voor de behandeling of preventie van vasculaire anomalieën te onderzoeken. Dit werk is mogelijk gemaakt door de toepassing van geavanceerde exome-sequencing en een geavanceerd bio-informaticaplatform van eigen bodem dat meerdere in-silico-analyseprogramma's integreert. Een belangrijke ontdekking in het laboratorium van Dr. Vikkula was de baanbrekende erkenning in 2009 dat meer dan 50% van de sporadische vasculaire misvormingen bij de mens verband houdt met somatische mutaties in de angiopoëtinereceptor TIE2. Deze bevinding heeft geleid tot het richten op de overgeactiveerde endotheliale TIE2-PI3K-AKT-mTOR-signaalas als een nieuwe therapeutische strategie.

De impact van het werk van Dr. Vikkula is erkend door een aantal keynote-lectoraten en prijzen, waaronder de Eugène de Sommer Scientific Award van de Katholieke Universiteit (2006) en de Lambertine-Lacroix-prijs van de FNRS (2010). Naast financiering van de FNRS heeft Dr. Vikkula vruchtbare onderzoekssamenwerkingen ontwikkeld, ondersteund door de NIH (met Joyce Bischoff) en het Leducq Network of Excellence. Hij heeft een groot aantal promovendi opgeleid en meer dan 250 peer-reviewed artikelen, recensies en boekhoofdstukken gepubliceerd. In brieven ter ondersteuning van de nominatie van Dr. Vikkula voor de Benditt Award wordt opgemerkt dat zijn fundamentele ontdekkingen "... een beter klinisch onderscheid tussen lymfe- en vasculaire anomalieën hebben mogelijk gemaakt, waardoor een basis is ontstaan voor een vernieuwd, uitgebreid classificatiesysteem...". Bovendien, “...Prof Vikkula heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën die worden getest in klinische onderzoeken. Zijn bijdragen zijn daarom van het grootste belang geweest, niet alleen voor een basiskennis van het gezonde bloed- en lymfevatenstelsel, maar ook voor een reeks genetische of verworven ziekten waarvoor behandelingen ontbraken. Dus, net als prof. Earl P. Benditt, heeft prof. Vikkula echt wetenschappelijke barrières doorbroken met zijn onderzoek en bijdragen op het gebied van vasculaire en lymfatische biologie.”

De prijs

Deze prijs erkent een persoon die een opmerkelijke ontdekking heeft gedaan of een concept heeft ontwikkeld dat essentieel is geweest voor ons begrip van vasculaire biologie of pathologie. Hij wordt uitgereikt ter nagedachtenis aan Earl P. Benditt (15 april 1916 - 27 mei 1996).

Miikka Vikkula

Dr. Vikkula, geboren in Finland, behaalde een medische graad aan de Universiteit van Helsinki in 1993 en een doctoraat in moleculaire genetica onder Leena Peltonen aan dezelfde instelling het volgende jaar. Na eerder een bezoekende MD/PhD-student te zijn geweest bij Darwin Prockop aan de Thomas Jefferson University, keerde hij terug naar de VS als Research Associate bij Bjorn Olsen aan Harvard (1993-1997), gedeeltelijk gefinancierd door een NIH Fogarty Fellowship. Hij trad in 1997 in dienst bij het de Duve Instituut in Brussel als gastonderzoeker en in 2000 bij de faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. Sindsdien is hij opgeklommen in de rangen van beide instellingen en bekleedt hij nu de posities van hoogleraar aan de Katholieke Universiteit, lid van de directie van het de Duve Instituut en een eredoctoraat in het onderzoek, aangewezen door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek van België (FNRS). Hij is ook Welbio onderzoeker binnen het WEL Research Institute

Om meer te weten te komen over Miikka Vikkula's carrière en werk :

Actualités UCLouvain - Miikka Vikkula distingué Outre-Atlantique - 10/05/2023