Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Nieuw inzicht in haarregeneratie en het onderhoud van huidstamcellen.

Veelbelovende resultaten na het gebruik van thalidomide in klinische studie

Doctoraatsstudenten worden elk jaar uitgenodigd hun werk te presenteren aan collega-studenten.

Ondersteunende organisaties