Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Doctoraatsstudenten worden elk jaar uitgenodigd hun werk te presenteren aan collega-studenten.

aan Anabelle Decottignies voor haar werk aan telomeren en de mogelijke toepassingen ervan bij kanker

Een ontdekking door Jean-Francois Collet and Camille Goemans

Ondersteunende organisaties