Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Hij zal vertellen over TGFβ-receptoren, mogelijke doelwitten bij tumorbehandelingen

dankzij een ontdekking van Anabelle Decottignies en haar team

Patrick Jacquemin’s groep identificeert een belangrijke signaalroute voor de ontwikkeling van initiërende lesies

Ondersteunende organisaties