Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Patrick Jacquemin’s groep identificeert een belangrijke signaalroute voor de ontwikkeling van initiërende lesies

Doctoraatsstudenten worden elk jaar uitgenodigd hun werk te presenteren aan collega-studenten.

Een studie door Claude Gérard, Mickael Di-Luoffo, Léolo Gonay, Frédéric Lemaigre en collega's

Ondersteunende organisaties