Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Het onderzoek "naar bacteriën" is in Japan aantrekkelijk

Een ontdekking door het team van Jean-Francois Collet

Sophie Lucas en haar team tonen hoe een nieuw antilichaam de efficiency van kankerimmunotherapie verhoogt

Ondersteunende organisaties