Het de Duve Instituut en fundamenteel onderzoek

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut dat onderdak biedt aan verschillende onderzoekslaboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de Université catholique de Louvain (UCLouvain), evenals de laboratoria van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek.

3 sleutelprincipes zijn essentieel voor ons:

  • prioriteit voor fundamenteel onderzoek en de vrijheid van onderzoekers,
  • bijzondere aandacht voor de medische voordelen die kunnen voortvloeien uit fundamentele ontdekkingen,
  • multidisciplinaire samenwerking in een omgeving met een breed scala aan vaardigheden, technieken en apparatuur.

Beter begrijpen om beter te genezen

Dat is onze missie.

Het ontwikkelen van een diepgaander begrip van ziekten, door de oorzaken ervan te identificeren, stelt ons in staat behandelingen te verbeteren, ziekten te voorkomen en genezing te bevorderen.

Door de fysiologie van ziekten te bestuderen en te begrijpen hoe deze met het lichaam interageren, kunnen zorgprofessionals nauwkeurigere en doelgerichtere behandelingen ontwikkelen.

Onze waarden

CREATIVITEIT

Bij onze verkenningen, buiten de gebaande paden, en nieuwsgierigheid om te ontdekken vanuit een grote verscheidenheid aan invalshoeken.

EXCELLENTIE

Bevorderd door onderzoek van topniveau, beheersing van de onderzoeksambachten, ambitie en nauwkeurigheid.

IMPACT

Impact van de ontdekkingen van het Instituut, die reële uitgangspunten vormen voor toekomstige oplossingen voor verschillende pathologieën.

Belangrijke cijfers

320
medewerkers
31
onderzoekslaboratoria
42
verschillende nationaliteiten
1974
oprichting van het Instituut
3000
publicaties sinds 1974
8000
m² laboratoria en kantoren

Onze geschiedenis

In 1974 werd de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde toegekend aan Christian de Duve. Dat jaar richtte hij het International Institute of Molecular and Cellular Pathology (ICP) op, dat later zou worden omgedoopt tot het de Duve Institute.

Christian de Duve studeerde af in de geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (UCL) in 1941 en in de scheikunde (UCL) in 1946 en had een carrière als leraar en onderzoeker, tegelijkertijd aan de UCL en aan de Rockefeller Universiteit van New York.

Awards

Sinds Christian de Duve de Nobelprijs voor de Geneeskunde ontving, hebben veel onderzoekers van het Instituut zich ingezet om de fundamentele levensprocessen bloot te leggen en bij te dragen aan onze missie: kennis bevorderen en de gezondheidszorg transformeren.

Hun werk is gepubliceerd in de meest prestigieuze internationale tijdschriften en de kwaliteit van hun ontdekkingen wordt erkend door de wetenschappelijke gemeenschap.

Dankzij hun talent en de uitmuntendheid van hun onderzoek hebben veel onderzoekers prestigueuze prijzen gewonnen.

Wetenschappelijke rapporten

Onze onderzoekers, verdeeld over 31 laboratoria en 5 onderzoeksprogramma's, bestuderen meer dan 100 ziekten.

Elk jaar delen zij de resultaten van hun werk en moedigen zij de samenwerking tussen laboratoria en een optimaal gebruik van de middelen van het Instituut aan.

De voortgang en ontdekkingen van onze onderzoekers worden samengevat in een jaarlijks wetenschappelijk rapport.

Leiderschap & Bestuur

Het de Duve Instituut bestaat uit twee structurele entiteiten: een internationale non-profit organisatie genaamd de Duve Institute aisbl (afgekort DDI) en een instituut van UCLouvain (afgekort DDUV).

De twee entiteiten worden in nauwe samenwerking bestuurd door een Coördinatiecomité bestaande uit vier wetenschappers van het Instituut. Een uit vier leden bestaande Internationale Wetenschappelijke Raad houdt toezicht op de kwaliteit van het onderzoek en de rekrutering. De DDI-entiteit wordt eveneens bestuurd door een Raad van Bestuur waarin vertegenwoordigers van de Université catholique de Louvain (UCLouvain) zitting hebben.

Steun ons project "UltraZOOM"

Ons lichaam bestaat uit meer dan honderdduizend miljard cellen. Bij ziekte is het de uitdaging om de moleculaire disfuncties te identificeren die de ziekte veroorzaken.

Het UltraZOOM-project stelt onze onderzoekers in staat om nog verder 'in te zoomen', door door te dringen in piepkleine groepen cellen om eiwitten en hun (dis)functioneren te analyseren.

Voor het project - dat een geavanceerde robot met verbruiksartikelen, computerapparatuur met kunstmatige intelligentie en een ervaren bioinformaticus omvat - is een budget van € 610.000 nodig.

Steun het project UltraZOOM :

o Met € 100 dekt u 1 dag gebruikskosten van de cellenONE robot
o Met € 300 financiert u de verbruiksartikelen die nodig zijn voor 1 eiwitanalyse
o Met € 1.000 biedt u 3 weken hardware om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen
o Met € 20.300 maakt u deel uit van de club van 30 en financiert u 1/30 van het hele project

Gelijkheid en Diversiteit

In onze organisatie geloven wij sterk in gelijkheid en diversiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder van ons een intrinsieke waarde heeft, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie of sociaal-economische status.

Onze partners