Onze onderzoeken

Ons fundamenteel onderzoek probeert vragen te beantwoorden over het functioneren van gezondheid op het meest elementaire niveau. Hoewel dit onderzoek niet altijd onmiddellijke praktische toepassingen heeft, kan het op termijn tot belangrijke ontdekkingen en innovaties leiden.

In het biomedische domein bestuderen we de onderliggende mechanismen van de menselijke gezondheid en ziektes op moleculair, cellulair en organismaal niveau.

Zonder dit fundamentele onderzoek zouden er geen klinisch onderzoek (waarbij patiënten betrokken zijn) en nieuwe behandelingen voor ziekten zijn.

De ontdekkingen van vandaag vormen de basis voor de geneeskunde van morgen, ten behoeve – op een dag – van duizenden patiënten.

Zonder fundamenteel onderzoek zou er geen translationeel of klinisch onderzoek (waarbij patiënten betrokken zijn) zijn en geen nieuwe behandelingen voor ziekten.

Focus op onze 5 onderzoeksprogramma’s

Het Instituut telt 31 onderzoeksgroepen die zijn gestructureerd rond 5 programma's

7 technologieplatforms

Om hun onderzoek vooruit te helpen, hebben onze onderzoekers geavanceerde technologieën nodig. Het Instituut beschikt over 7 technologieplatforms. Ze worden gedeeld met alle laboratoria van het Instituut en kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan externe onderzoekers.

A-Z van bestudeerde ziekten

Met talenten aangetrokken van over de hele wereld richten de onderzoeksgroepen van het de Duve Instituut zich op fundamenteel onderzoek op uiteenlopende gebieden als kanker, virale en bacteriële infecties, diabetes, genetische ziekten en vele andere.

We bestuderen meer dan 100 ziekten!

Steun ons project "UltraZOOM "

Ons lichaam bestaat uit meer dan honderdduizend miljard cellen. Bij ziekte is het de uitdaging om de moleculaire disfuncties te identificeren die de ziekte veroorzaken.

Het UltraZOOM-project stelt onze onderzoekers in staat om nog verder 'in te zoomen', door door te dringen in piepkleine groepen cellen om eiwitten en hun (dis)functioneren te analyseren.

Voor het project - dat een geavanceerde robot met verbruiksartikelen, computerapparatuur met kunstmatige intelligentie en een ervaren bioinformaticus omvat - is een budget van € 610.000 nodig.

Steun het project UltraZOOM :

o Met € 100 dekt u 1 dag gebruikskosten van de cellenONE robot
o Met € 300 financiert u de verbruiksartikelen die nodig zijn voor 1 eiwitanalyse
o Met € 1.000 biedt u 3 weken hardware om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen
o Met € 20.300 maakt u deel uit van de club van 30 en financiert u 1/30 van het hele project