Nieuws

Nisha Limaye krijgt de Lambertine-Lacroix prijs

24/02/2017

Ons onderzoek richt zich op de genetische en moleculaire bases van een groep ontwikkelingstoornissen van het vaatstelsel, genaamd vasculaire afwijkingen. Door te begrijpen waarom en hoe deze stoornissen ontstaan, hopen we zowel betere therapieën voor patiënten te ontwikkelen (minder invasief, doelgerichter), als meer fundamenteel inzicht te krijgen in de ontwikkeling en het functioneren van het vaatstelsel in gezonde en zieke mensen. Ons onderzoek heeft geleid tot de identificatie van de oorzaak van de meerderheid van veneuze misvormingen: mutaties in de TEK (TIE2) en PIK3CA genen, die een belangrijke signaleringsroute (PI3K-AKT-FOXO1) in endotheelcellen activeren, waardoor deze laesies kunnen vormen. Remmers van deze route kunnen ziekte-gerelateerde kenmerken van gemuteerde endotheelcellen normaliseren. Eén van deze remmers, Rapamycin, dat momenteel gebruikt wordt in kankertherapie, beperkte de groei van vasculaire misvormingen in een muismodel, en verbeterde de symptomen van zes zwaar getroffen patienten in een pilootstudie. De resultaten geven aan dat kleine moleculen die als ‘remmers’ werken, gebruikt kunnen worden voor de behandeling van ontwikkelingstoornisssen van het vaatstelsel. Omdat er significante overlap is tussen genen en routes die ontregeld zijn in vasculaire afwijkingen en in kankers, zijn de therapieën die ontwikkeld en getest zijn voor de ene context mogelijk ook van belang voor de ander.

Meer in ScienceToday

Nisha Limaye heeft op woensdag 22 februari de Lambertine-Lacroix prijs van FNRS gekregen voor haar werk aan veneuze misvormingen.