Nieuws

De lichaamsbeweging verhoogt de transcriptie van telomeren

29/07/2016

In samenwerking met de groep van Marc Francaux en Louise Deldicque (Institute of Neuroscience, UCL), heeft het team van Anabelle Decottignies een nieuw regulerend mechanisme geïdentificeerd voor de transcriptie van telomeren. Telomeren zijn DNA-sequenties die zich aan het einde van onze chromosomen bevinden en die eroderen tijdens ons leven, waarbij de veroudering van cellen en weefsels in gang wordt gezet. Er bestaan mechanismen die telomeren beschermen en de stimulatie hiervan kan mogelijk bescherming bieden tegen aan veroudering gerelateerde disfuncties van weefsels. Een paar jaar geleden werd duidelijk dat telomeren niet “stil” zijn, maar getranscribeerd worden in niet-coderende RNA-moleculen, genaamd TERRA, die meerdere rollen spelen bij de bescherming van chromosoom-uiteinden.

De AMPK/PGC-1a/NRF1-as is betrokken bij de transcriptie van telomeren. Deze resultaten werden verkregen uit analyses van spier-biopten van 10 vrijwilligers voor en na inspanning op een fiets. De moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij het proces werden bestudeerd in celculturen.

De onderzoeksteams van het de Duve Instituut en het Instituut voor Neurowetenschappen hebben aangetoond dat lichaamsbeweging de productie van TERRA verhoogt en dus dat oefening waarschijnlijk bijdraagt aan de vernieuwing van telomeren-beschermende moleculen. Actoren die betrokken zijn bij dit mechanisme zijn de AMPK-afhankelijke metabole route, PGC-1a regulator en NRF1 (Nuclear Respiratory Factor 1) transcriptiefactor. Opmerkelijk is dat de AMPK/PGC-1a-as ook betrokken is bij de respons op calorische beperking, een welbekende toestand waarvan we weten dat hij beschermd tegen cellulaire veroudering.

From left to right - top: Florian Poulain - Harikleia Episkopou - Eva Majerova - Aurélie Diman - Anabelle Decottignies Bottom: Nikenza Viceconte

Artikel over het onderzoek

Nuclear respiratory factor 1 and endurance exercise promote human telomere transcription.

Aurélie Diman*, Joanna Boros*, Florian Poulain, Julie Rodriguez, Marin Purnelle, Harikleia Episkopou, Luc Bertrand, Marc Francaux, Louise Deldicque, Anabelle Decottignies.

Science Advances 2016 July 27 – 2 :e160031

In the kranten

The Scientist - Exercise Boosts Telomere Transcription - 27/07/2016

Time magazine - How Exercise Keeps Your DNA Young – 27/07/2016