Gelijkheid en diversiteit

Bij het de Duve Instituut streven we naar een omgeving waarin alle onderzoekers en medewerkers zich welkom en veilig voelen. Het Instituut heeft een karakteristieke sfeer, gekenmerkt door een collaboratieve en inspirerende geest, waar individuen hun talent kunnen laten groeien en de vrijheid hebben om hun originele ideeën te ontwikkelen. De diversiteit van nationaliteit, geslacht, sociale en culturele achtergrond versterkt deze levendige sfeer en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderzoek, maar ook aan het plezier in het werk. Wij hechten daarom groot belang aan het bevorderen van inclusiviteit, gelijkheid en samenwerking.

Sekse-gelijkheid

Wij onderschrijven de doelstelling van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om de sekse-gelijkheid in onderzoek te verbeteren. Meer specifiek zijn wij van mening dat sekse-evenwichtige teams en consistente aandacht voor sekse-vooroordelen in onderzoek zullen bijdragen aan de uitmuntendheid van ons onderzoek. Ook streven we ernaar de omstandigheden voor een goede balans tussen werk en privéleven te optimaliseren, waardoor meer getalenteerde vrouwelijke onderzoekers in de wetenschap kunnen blijven.

Zoals al jaren is ruim de helft van het personeel van het de Duve Instituut vrouw (circa 56%). Op het niveau van groepsleiders (PI’s) zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, maar het aandeel vrouwen neemt al jaren toe en de laatste tijd is de kloof klein geworden (39% vrouwen eind 2023). Wij streven naar een goed sekse-evenwicht op alle niveaus.

Omdat we opereren onder de vleugels van de Sector Gezondheidswetenschappen van UCLouvain, is het de Duve Instituut opgenomen in en implementeert het het Gender Equality Plan van UCLouvain. Hier vindt u het Gender Equality Plan (GEP).

Diversiteit

Onze medewerkers zijn het hart en de ziel van het de Duve Instituut. Ze vormen een internationale gemeenschap, met onderzoekers en medewerkers uit 44 landen. Het in stand houden van een diverse academische cultuur is een prioriteit van het Instituut, omdat het van cruciaal belang is om excellente onderzoekers van over de hele wereld aan te trekken en een vruchtbare basis vormt voor geïnspireerd onderzoek. Excellentie is het belangrijkste criterium bij het aantrekken van nieuwe onderzoekers. Het wervings- en selectieproces vindt plaats op een objectieve manier, zonder discriminatie op basis van geslacht, etniciteit, religie, politiek, leeftijd, burgerlijke staat of medische geschiedenis.

Intimidatie

Het de Duve Instituut staat volledig achter het engagement van UCLouvain voor nultolerantie ten aanzien van alle vormen van intimidatie. Dit omvat de maatregelen van de universiteit om intimidatie te voorkomen, klachten te onderzoeken die onder haar aandacht worden gebracht en ongepast gedrag krachtig te bestraffen, met inachtneming van haar bevoegdheden en de fundamentele rechten van individuen.

Bent u – in het kader van uw werkzaamheden bij het Instituut – slachtoffer van daden van lichamelijk en/of psychisch geweld, schending van de seksuele integriteit, discriminatie, racisme en morele of seksuele intimidatie, of bent u getuige van dergelijke daden? Voor vertrouwelijke hulp kunt u contact opnemen met één van de hier genoemde contactpersonen.

Statistieken over medewerkers van het de Duve Instituut (annual report 2022)