Nieuws

EU financiering voor internationaal onderzoeksproject

05/10/2018

EU-financiering voor internationaal onderzoeks- en opleidingsproject op het gebied van vasculaire anomalieën

Brussel – 5 oktober 2018. Negen Europese onderzoeksgroepen gaan samen onderzoek doen naar de moleculaire mechanismen die vasculaire anomalieën veroorzaken, met het doel om nieuwe precisietherapieën voor deze handicaperende ziekten te ontwikkelen. Verenigd in het V.A. Cure Netwerk, zal hun vierjarig onderzoeks- en trainingsprogramma tot 3,7 miljoen euro EU-financiering ontvangen uit het MSCA-ITN-programma (Marie Skłodowska-Curie Actions). Het is een primeur voor zo'n groot internationaal onderzoeksproject naar vasculaire anomalieën.

Vasculaire anomalieën zijn een groep van vaatziekten, gekenmerkt door een abnormale ontwikkeling van bloed- of lymfevaten. De symptomen, die aanwezig zijn bij de geboorte of verschijnen in de vroege kinderjaren, variëren in ernst van mild tot levensbedreigend. Voor veel gevallen bestaat er geen genezing en veel patiënten hebben levenslang klinisch management nodig. Het succes van de behandelingen is vaak slechts gedeeltelijk, waardoor patiënten chronische pijn, disfunctie en verminderde kwaliteit van leven hebben.

Het V.A. Cure-netwerk zal zich richten op de genetische mutaties en signaalroutes die een rol spelen in vasculaire anomalieën, met behulp van technieken zoals next-generation sequencing (onder meer single cell RNA-Seq), CRISPR-Cas genoombewerking, generatie van in vivo-modellen met induceerbare genmodificaties en mozaïekanalyses, generatie van iPSC's (geïnduceerde pluripotente stamcellen), in vivo faagdisplay om endotheliale doelen te identificeren, en geavanceerde imaging en microfluïdica. Door deze geavanceerde technologieën te combineren, wil het netwerk nieuwe therapeutische doelen identificeren en moleculen vinden die de betrokken signaalroutes kunnen moduleren. Tijdens dit onderzoek zal het netwerk 14 doctoraatstudenten opleiden in de uiteenlopende aspecten van moleculaire, cellulaire en ontwikkelingsbiologie, waaronder ook ethische kwesties en de ontwikkeling van communicatie- en zakelijke vaardigheden. De studenten zullen talrijke internationale contacten hebben, binnen en buiten de academische wereld, via de medewerking van diverse partners zoals patiëntenvereniging VASCAPA.

Een kind met een kaposiform hemangioendothelioom

De brede aanpak is mogelijk dankzij de deelname van zeven academische partners (het de Duve Instituut (België), de Uppsala Universiteit (Zweden), het Max Planck Instituut voor Hart en Long Onderzoek (Duitsland), het Karolinska Instituut (Zweden), de Universiteit van Potsdam (Duitsland), de Universiteit van Oulu (Finland) en INSERM (Frankrijk)) en twee bedrijven, AstraZeneca (Zweden) en FinnAdvance (Finland). Het netwerk, dat start in maart 2019, zal ook profiteren van de ondersteuning van CUSL's klinisch centrum voor vasculaire anomalieën (België), de bedrijven Olink Bioscience (Zweden), Sysmex Inostics (Duitsland), Perimed (Zweden), LLS Rowiak LaserLabSolutions (Duitsland) en Bayer AG (Duitsland), het Finse centrum voor alternatieve methoden (Universiteit van Tampere, Finland) en de vasculaire anomalie patiëntenvereniging VASCAPA (België).

De brede aanpak is mogelijk dankzij de deelname van zeven academische partners (het de Duve Instituut (België), de Uppsala Universiteit (Zweden), het Max Planck Instituut voor Hart en Long Onderzoek (Duitsland), het Karolinska Instituut (Zweden), de Universiteit van Potsdam (Duitsland), de Universiteit van Oulu (Finland) en INSERM (Frankrijk)) en twee bedrijven, AstraZeneca (Zweden) en FinnAdvance (Finland). Het netwerk, dat start in maart 2019, zal ook profiteren van de ondersteuning van CUSL's klinisch centrum voor vasculaire anomalieën (België), de bedrijven Olink Bioscience (Zweden), Sysmex Inostics (Duitsland), Perimed (Zweden), LLS Rowiak LaserLabSolutions (Duitsland) en Bayer AG (Duitsland), het Finse centrum voor alternatieve methoden (Universiteit van Tampere, Finland) en de vasculaire anomalie patiëntenvereniging VASCAPA (België).