Nieuws

Tumoren blokkeren de werving van "tumor-dodende" T-cellen

06/10/2017

T cellen, de cellen van ons immuunsysteem die een tumor kunnen doden, infiltreren de tumor nauwelijks. We weten nog weinig over wat deze T-celinfiltrering tegenhoudt. Onderzoekers van het de Duve Instituut hebben een nieuw mechanisme ontdekt waarmee tumorcellen T-celinfiltratie verminderen. De studie, geleid door Monica Gordon-Alonso en Pierre van der Bruggen van het de Duve Instituut en de Brusselse tak van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, beschrijft hoe een forse uitscheiding van galectine door de tumor een aantal essentiële immuunsignalen binnen de tumormicro-omgeving kaapt. Het tegenhouden van deze immuunsignalen blokkeert belangrijke stappen van de immuunrespons, in het bijzonder de werving van geactiveerde "tumor-killing" T-cellen in de tumor. De onderzoekers hebben in tumordragende muizen aangetoond dat de door galectine gevangen immuunsignalen vrijkomen bij een behandeling met galectine antagonisten, wat resulteert in meer T-celinfiltratie en vertraagde tumorgroei.

De studie suggereert daarom dat middelen die galectine tegengaan de efficiëntie van kankerimmunotherapie kunnen stimuleren door twee verschillende mechanismen: een toename van T-celinfiltratie in tumormassa's en een heractivering van lethargische T-cellen, zoals eerder door dezelfde onderzoeksgroep getoond.

Artikel over dit onderzoek

Galectin-3 captures interferon-gamma in the tumor matrix reducing chemokine gradient production and T-cell tumor infiltration

Gordon-Alonso Monica, Hirsch Thibault, Wildmann Claude, van der Bruggen P.

Nature Communications. 2017; doi: 10.1038/s41467-017-00925-6