Nieuws

Nick van gastel, nieuwe FNRS-onderzoeker

23/12/2021

Op 7 december heeft de raad van bestuur van de FNRS de lijst gepubliceerd van de fondsen die werden toegekend aan projecten die eerder waren ingediend door onderzoekers van de 6 universiteiten van de Federatie Wallonië-Brussel. Een aanzienlijk deel van deze fondsen gaat naar UCLouvain: "In elke financieringscategorie is UCLouvain systematisch de leider van de Federatie Wallonië-Brussel", zegt Jean-Christophe Renauld, prorector voor onderzoek. En het de Duve Instituut blijft niet achter, aangezien onze onderzoekers in totaal 47 beurzen en andere subsidies hebben verkregen, waaronder een aanstelling als FNRS-onderzoeker voor Nick van Gastel. Een mooie erkenning van de kwaliteit van hun onderzoek!

Beurzen, kredieten en andere subsidies in 2021: enkele cijfers

De onderzoekers van het de Duve Instituut hebben een goede oogst binnengehaald in bijna alle categorieën van FNRS-financiering, aangezien er maar liefst 47 subsidies zijn verkregen:

In het kader van de EOS-oproep (Excellence Of Science), waarvoor samenwerking tussen Vlaamse en Franstalige universiteiten vereist is, is bij 19 van de 37 gefinancierde projecten minstens één team van UCLouvain betrokken, waaronder 4 teams van het de Duve Instituut. Vijf EOS-projecten worden zelfs gecoördineerd door UCLouvain-onderzoekers, waaronder één aan het Instituut door Thomas Michiels.

De FNRS heeft ook verschillende subsidies voor individuele onderzoekers toegekend (onderzoekskredieten of -projecten, aankoop van kleine apparatuur, wetenschappelijke-impulsmandaten, enz.): bij 117 van deze projecten zijn UCLouvain-vertegenwoordigers betrokken. Onder hen zijn 15 onderzoekers van het Instituut.

Dankzij de toekenning van FRIA-doctoraatsmandaten zullen zo'n 45 doctoraatsstudenten aan de UCLouvain kunnen beginnen met hun doctoraatsstudie, waarvan 7 aan het Instituut.

Van de 17 "grote apparatuur" die de FNRS zal financieren, zullen er ten slotte 6 worden geïnstalleerd in de gebouwen van UCLouvain, waaronder één in het Instituut dankzij het project van Benoit Van den Eynde.

Afhankelijk van de categorie, is het de Duve Instituut – één van de 21 onderzoeksinstituten van de UCLouvain - goed voor tussen de 13% en 21% van de verkregen financiering.

Naast dit succes hebben onze onderzoekers een paar maanden geleden van Télévie 6 "klassieke kredieten", 2 PDR's en 5 verlengingen van subsidies verkregen.

Nick van Gastel en zijn team (van links naar rechts : Laaouimir Lofti, Célina Nielsen, Hernan Tirado Cardenas, Fleur Leguay en Nick van Gastel)

Nick van Gastel, nieuwe FNRS-onderzoeker

Nick van Gastel kwam in juli 2020 bij het de Duve Instituut dankzij een beurs van het Instituut. Een kort portret van hem, uit UCLouvain news.

Wat is uw achtergrond?

Na mijn studie Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent, behaalde ik in 2013 mijn doctoraat in de biomedische wetenschappen in het laboratorium van Prof. Geert Carmeliet aan de KULeuven, waar ik skeletstamcellen en botregeneratie bestudeerde. Ik ging 2 jaar door als postdoctoraal onderzoeker in hetzelfde laboratorium waar ik de metabole regulatie van skeletstamcellen bestudeerde. Daarna vervolgde ik mijn wetenschappelijke opleiding aan het Harvard Stem Cell Institute in de Verenigde Staten in het laboratorium van Prof. David Scadden, waar ik onderzoek deed naar de metabole regulatie van hematopoëtische stamcellen en leukemische cellen. Sinds juli 2020 ben ik groepsleider bij het de Duve Institute, waar we metabole regulatie en de rol van de micro-omgeving van het beenmerg bij de vorming van bloedcellen en leukemie bestuderen.

Hoe voelde u zich toen u hoorde dat u een FNRS-onderzoeker zou worden?

Ik ben zeer verheugd dat ik ben geselecteerdals FNRS-onderzoeker, en ben UCLouvain en FNRS erg dankbaar voor het geloof in mijn onderzoeksprogramma en dat ze mij toelaten om me verder te ontwikkelen als onafhankelijk onderzoeker.

Wat is het uiteindelijke doel van uw onderzoek?

Mijn onderzoeksdoel is om te begrijpen hoe cellulaire communicatie via metabolieten, evolutionair gezien een zeer oude vorm van cellulaire communicatie, de productie van bloedcellen in het beenmerg reguleert. Door ook te karakteriseren hoe deze communicatie wordt verstoord bij bloedmaligniteiten zoals leukemie, hopen we nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen.

Een meer gedetailleerd portret, gepubliceerd in FNRS News, is hier te downloaden: