Nieuws

"Microben vechten terug!", stelt Thomas Michiels

31/01/2022

Het team voor moleculaire virologie (VIRO) van Thomas Michiels publiceerde in het prestigieuze tijdschrift PNAS een opvallende observatie die oorspronkelijk werd gedaan door Frédéric Sorgeloos en Michael Peeters. Niet-verwante microben, waaronder sommige RNA-virussen, DNA-virussen en bacteriën, produceren eiwitten die een familie van cellulaire enzymen genaamd “RSK’s” kapen in hun eigen voordeel. Opmerkelijk is dat deze pathogenen op een convergerende manier evolueerden om cellulaire enzymen te kapen via hetzelfde mechanisme.

Dit werk ontrafelt niet alleen een nieuw mechanisme dat betrokken is bij pathogenese, maar maakt ook de weg vrij voor de identificatie van aanvullende pathogenen, die dezelfde strategie gebruiken. Het suggereert ook nieuwe therapeutische benaderingen om de virulentie van dergelijke microben te dempen.

Het "model van de klem" dat in dit artikel wordt voorgesteld, houdt in dat verschillende microben eiwitten produceren die het contact afdwingen tussen een cellulair enzym waarvan de activiteit is om eiwitten te fosforyleren en een cellulair substraat voor dit enzym. Eenmaal gefosforyleerd, zou het substraat de immuunrespons van de gastheer remmen en de infectie bevorderen.

“Model van de klem” waarbij eiwitten geproduceerd door sommige microben (virussen en bacteriën) gastheercel-enzymen van de RSK-familie aantrekken, evenals een cellulair substraat voor deze enzymen. Eenmaal gefosforyleerd door RSK, kan het gemodificeerde substraat de immuunrespons dempen.

Artikel over dit onderzoek:

A case of convergent evolution: Several viral and bacterial pathogens hijack RSK kinases through a common linear motif
Sorgeloos F, Peeters M, Hayashi Y, Borghese F, Capelli N, Drappier M, Cesaro T, Colau D, Stroobant V, Vertommen D, de Bodt G, Messe S, Forné I, Mueller-Planitz F, Collet JF, and Michiels T
PNAS (2022) 119(5): e2114647119

Financiering van het onderzoek

Deze studie is ondersteund door EOS (ID 30981113), IAP (IAP-P7/45), FNRS ([PDR] T.0185.14, [CDR] J.0143.18F) en Fonds Maurange.