Nieuws

Kanker bestrijden via immuuncellen

14/11/2017

Kanker bestrijden via immuuncellen:
Hoe antilichamen tegen integrinen de immuunsuppressie door Tregs blokkere

Tumorcellen kunnen worden herkend, gedood en geëlimineerd door immuuncellen. De progressie van kanker bij patiënten is gedeeltelijk te wijten aan het falen van dit afweermechanisme, vaak veroorzaakt door overmatige onderdrukking van anti-tumor immuunreacties. Belangrijke boosdoeners bij de immuunsuppressie in tumoren zijn regulerende T-cellen of Tregs. Deze cellen zijn gespecialiseerd in het onderdrukken van immuunreacties. Ze zijn onmisbaar om ons te beschermen tegen overmatige, auto-destructieve reacties die auto-immuunziekten kunnen veroorzaken. Maar bij kanker spelen Tregs een schadelijke rol door de anti-tumor immuniteit te onderdrukken.

Hoe Tregs andere immuuncellen precies onderdrukken wordt nog steeds onvolledig begrepen. Twee jaar geleden ontdekten we een belangrijk mechanisme van immuunsuppressie door Tregs. Het impliceert de afgifte van het cytokine TGF-ß1, een boodschappereiwit dat de onderdrukkingsignalen van Tregs overbrengt naar andere immuuncellen. TGF-β1 komt vrij uit moleculaire complexen die het eiwit GARP bevatten en zich op het Treg-oppervlak bevinden. In ons meest recente werk, deze week gepubliceerd in PNAS, laten we zien dat de afgifte van TGF-β1 uit GARP-bevattende complexen nog een ander oppervlakte-eiwit vereist, genaamd integrine aVß8. We gebruikten antilichamen als mogelijke therapeutische middelen om de β8-groep van integrine aVß8 te blokkeren en toonden aan dat anti-β8-antilichamen de TGF-β1-afgifte en de immuunsuppressie door menselijke Tregs verminderen. Dit werk suggereert dat anti-β8-antilichamen die door Treg gemedieerde immuunsuppressie blokkeren, de antitumor-immuunresponsen kunnen versterken en dus zouden kunnen dienen als een nieuwe benadering voor immunotherapie van kanker.

Artikel over het onderzoek

Blocking immunosuppression by human Tregs in vivo with antibodies targeting integrin αVβ8.

Stockis J, Liénart S, Colau D, Collignon A, Nishimura SL, Sheppard D, Coulie PG, Lucas S.

Proc Natl Acad Sci U S A. (2017), pii: 201710680.