Nieuws

Genetica en diagnose van hersenverkalking

15/09/2021

Primaire familiale hersenverkalking (PFBC), voorheen bekend als de ziekte van Fahr, is een zeldzame erfelijke neurodegeneratieve aandoening. Getroffen personen kunnen een reeks motorische, cognitieve en psychiatrische symptomen vertonen, beginnend in de kindertijd of veel later in het leven. De ziekte wordt gekenmerkt door calciumfosfaatafzetting in de buurt van hersenvaten, vaak in de basale ganglia, die gemakkelijk te zien is op een CT-scan.

In één familie en enkele geïsoleerde patiënten was PFBC in verband gebracht met mutaties in het PDGFRB-gen. In samenwerking met Dr. Nicolas, expert in neurologie en genetica aan de Universiteit van Rouen (Frankrijk), bestudeerden Sandrine Lenglez, Ariane Sablon en Jean-Baptiste Demoulin van ons instituut verschillende PFBC-patiënten met mutaties van onbekende betekenis in PDGFRB. Eén van hen was een meisje wiens moeder rechtstreeks contact opnam met het team om informatie te krijgen over haar onzekere diagnose. Ook analyseerde het team op systematische wijze PDGFRB-mutaties die verband houden met PFBC en andere ziekten. Hun resultaten laten zien dat alle mutaties die PFBC veroorzaken, leiden tot inactivatie van PDGFRB, dat codeert voor een receptor die zich op het celoppervlak bevindt. Verschillende mechanismen van inactivatie werden geïdentificeerd, waaronder: gebrek aan expressie op het celoppervlak, onvermogen om aan het ligand te binden, of verlies van enzymatische activiteit. Dit werk werpt licht op de pathofysiologie van de ziekte en heeft belangrijke klinische implicaties voor diagnose en prognose, door precies te definiëren welke mutaties PFBC veroorzaken en welke onschadelijk zijn of gerelateerd aan andere ziekten. De resultaten zijn gepubliceerd in Human Molecular Genetics (Oxford University Press). Toekomstig onderzoek zal zich richten op het vinden van een behandeling voor de ziekte.

Artikel over dit onderzoek

Distinct functional classes of PDGFRB pathogenic variants in primary familial brain calcification
Lenglez S, Sablon A, Fénelon G, Boland A, Deleuze JF, Boutoleau-Bretonnière C, Nicolas G, Demoulin JB
Human Molecular Genetics (2021) 31(3): 399-409