Nieuws

Wat is de rol van β-barrel OmpA in de Rcs-stressrespons ?

23/10/2020

Het zoeken naar nieuwe antibiotica is bijzonder dringend om de wereldwijde gezondheid te verbeteren en te beschermen. Dit is een uitdagende en gecompliceerde taak die een beter begrip vraagt van de mechanismen die nodig zijn voor bacteriële groei en overleving. Met name de bacteriële celenvelop blijkt een aantrekkelijk doelwit te zijn voor nieuwe antibiotica.

Het team van J-Francois Collet publiceerde onlangs een belangrijke studie in eLife, een tijdschrift geïnitieerd door prestigieuze internationale instellingen zoals de Wellcome Trust, Max Planck en de H.H.M.I. In dit artikel tonen Collet en collega's aan dat OmpA, één van de belangrijkste componenten van de Escherichia coli-envelop, de activiteit van de Rcs-stressrespons moduleert. Bovendien verduidelijkt dit werk de rol van OmpA bij de blootstelling aan het oppervlak van het lipoproteïne RcsF. Al met al bieden de resultaten in dit artikel belangrijk nieuw inzicht in hoe bacteriën de toestand van hun celenvelop volgen.

Model van het complex tussen RcsF en het C-terminale domein van OmpA. A) Cartoon en (B) oppervlakte weergave van een complex tussen RcsF (lichtgroen gekleurd) en OmpA (paars gekleurd). Dit model, dat een goede oppervlakte-complementariteit tussen de twee eiwitten laat zien, werd verkregen door eiwit-eiwit docking met beperkingen van de crosslinking experimenten en verder verfijnd door all-atom moleculaire dynamica (50 ns). De N-terminale rest van RcsF wijst in dezelfde richting als de uiteinden van het periplasmatische domein van OmpA, dat wil zeggen naar het OM, en deze bindingsmodus is compatibel met de interactie van het periplasmatische domein van OmpA met het peptidoglycaan.

Artikel over dit onderzoek
Defining the function of OmpA in the Rcs stress response

Dekoninck K., Létoquart J., Laguri C., Demange P, Bevernaegie R., Simorre J-P., Dehu O., Iorga B.I., Elias B., Cho S-H., Collet J.F.

Elife (2020), 9:e60861 .

Financiering
Dit werk werd ondersteund door subsidies van WELBIO (een Waals interuniversitair onderzoeksinstituut), Actions de Recherche Concertées, FNRS en FRIA.