Legaten Simulator

Ontdek onze simulator die de netto bedragen berekent (nagelaten bezittingen minus successierechten) afhankelijk van de regio waar u woont, het nagelaten bedrag en de relatie met de begunstigde(n).

(Merk op dat de simulaties gebaseerd zijn op de belastingtarieven, afhankelijk van de mate van verwantschap, en de activaschijven, bekend en van kracht in mei 2024. De berekende bedragen zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie)

Vraag 1/4

In welke regio bent u gedomicilieerd?