News

PDGFRB mutations in children: mechanism and treatment

24/07/2017

Ondanks dat genetica enorme vooruitgang heeft geboekt in het begrijpen van aangeboren ziektes, blijft het moeilijk om deze resultaten in behandelingen toe te passen. Het team van Jean-Baptiste Demoulin van het de Duve Instituut heeft een grote stap gemaakt op dit gebied.

Florence Arts, een jonge onderzoeker in het team, gefinancierd door Télévie, heeft eerst aangetoond hoe mutaties in een gen genaamd PDGFRB leiden tot zeldzame maar ernstige aangeboren aandoeningen, waaronder schedel-, hersen- en huiddeformaties. In samenwerking met het genomisch platform van het de Duve Instituut, geleid door Miikka Vikkula, heeft het team aangetoond dat deze mutaties ook betrokken zijn bij myofibromatose, een ernstige ziekte die zeer jonge kinderen treft. Deze onderzoeken hebben geleid tot het identificeren van een behandeling, imatinib, die dit gen efficiënt blokkeert in celculturen. In samenwerking met de pediatrische eenheid onder leiding van dr. Yoav Messingher van Children's Hospitals and Clinics of Minnesota in Chicago, kon de behandeling voor het eerst worden getest bij een jonge patiënt met een mutatie in PDGFRB. Het kind had een complex syndroom met schedel- en gezichtsafwijkingen, een vermoedelijke myofibromatose en een zeer handicaperende voet- en handcontractuur. De behandeling heeft tot een duidelijke verbetering van zijn levenskwaliteit geleid.

De resultaten zijn onlangs gepubliceerd (zie onderstaande verwijzingen). Het meest recente hoofdstuk van dit verhaal is pas gepubliceerd in Genetics in Medicine. Dit is een mooie illustratie van het motto van de de Duve Institute "Om een ziekte te overwinnen moet men hem eerst begrijpen".

Meer informatie

Pond, Arts et al, «A Patient with Germline Gain-of-Function PDGFRB p.N666H Mutation and Marked Clinical Response to Imatinib » Genet Med. 2017.

Arts et al, « PDGFRB gain-of-function mutations in sporadic infantile myofibromatosis » Hum Mol Genet. 2017 May 15;26(10):1801-1810.

Arts et al, « PDGFRB mutants found in patients with familial infantile myofibromatosis or overgrowth syndrome are oncogenic and sensitive to imatinib. » Oncogene. 2016 Jun 23;35(25):3239-48.


Artikel over dit onderzoek

A patient with germ-line gain-of-function PDGFRB p.N666H mutation and marked clinical response to imatinib.

Pond D, Arts FA, Mendelsohn NJ, Demoulin JB, Scharer G, Messinger Y.

Genet Med. (2018), 20(1):142-150