Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Prof. Van den Eynde’s team is contributing to EU project MESI-STRAT

David Sabatini heeft de rol van mTOR en lysosomen in groeiregulering belicht

Seminar georganiseerd op 22 februari door de Duve Institute en de Salus Sanguinis Stichting

Ondersteunende organisaties