Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

Hidde Ploegh, vanuit Boston, heeft ons over het immuunsysteem geïnformeerd

Donderdag 5 oktober 2017

Hôtel de la Poste

toegekend aan Prof. Daniel Kahne (Harvard Medical School)

Ondersteunende organisaties