Doe een gift
Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCL (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek, huisvest.

Aktualiteiten

toegekend aan Sophie Lucas voor haar werk aan kankerimmunotherapie

een ontdekking door Pierre Courtoy en zijn team

Carl-Henrik Heldin's visie over TGFβ-receptoren, mogelijke doelwitten bij tumorbehandelingen

Ondersteunende organisaties