Om beter te doen genezen
Het de Duve Instituut is een instituut voor biomedisch onderzoek waar de verschillende basisdisciplines uit de biologie worden verenigd. Het heeft als doel de wetenschap te bevorderen en deze in dienst te stellen van de geneeskunde. Haar onderzoekers hebben als motto: "Beter begrijpen om beter te doen genezen".

Om onze meest toegewijde jonge onderzoekers te steunen
Teneinde regelmatig onderzoeksteams te kunnen vernieuwen en zo de wetenschap en de geneeskunde vooruit kunnen helpen, dient het de Duve Instituut onze meest talentvolle onderzoekers te recruteren.
Sinds de oprichting van het de Duve Instituut in 1974 hebben verschillende van de oorspronkelijke onderzoeksteams belangrijke ondekkingen met betrekking tot diagnose en behandeling van ziekten op hun naam gebracht. Jonge teams nemen langzaam maar zeker deze traditie over, maar zij hebben ook de financiële middelen nodig om hun laboratorium in te richten en om getalenteerde jonge medewerkers aan te trekken.

Om het hoge niveau van het de Duve Instituut te handhaven
De reputatie van het de Duve Instituut zowel in België als daarbuiten, welke oorspronkelijk gebaseerd was op de befaamde ontdekkingen van het team van Christian de Duve, wordt dankzij de resultaten van verschillende onderzoeksgroepen nog regelmatig versterkt.
Giften en legaten zijn van strategisch belang bij de financiering van het onderzoek in het de Duve Instituut. Naast het verlenen van post-doctorale beurzen, welke jaarlijks voornamelijk door het mecenaat worden gefinancierd, zet het de Duve Instituut zich er voor in om nieuw onderzoek van jonge en talentvolle vorschers te financieren en hen te steunen totdat hun resultaten hen in staat stellen om een beroep te doen op de meer conventionele bronnen van financiering. Het de Duve Instituut streeft er ook naar om eventuele onderbrekingingen in financiering ten gevolge van vertragingen in de ontvangsten van externe fondsen te overbruggen.
Dankzij de giften en legaten die haar worden toevertrouwd kan het de Duve Instituut haar onderzoekers welke onderzoek op het hoogste niveau verrichten, risicokapitaal en overbruggingskredieten verschaffen.

Omdat onderzoek ook haar prijskaartje heeft
Met haar 270 onderzoekers en laboranten dient het de Duve Instituut 7 tot 8 % van haar budget te genereren in de vorm van mecenaat en door opbrengst uit kapitaal. In totaal, bedraagt dit jaarlijks zo'n 1 250 000 €. Met dit bedrag wordt een succesvol programma betaald dat post-doctorale beurzen toekent aan jonge onderzoekers en waardoor jonge buitenlanders een vorming in de laboratoria van het de Duve Instituut kunnen ontvangen. Na deze vorming keren zij terug naar hun land van herkomst, vertrekken naar elders, of kunnen worden aangesteld in het de Duve Instituut. Op deze manier heeft het de Duve Instituut in de loop der jaren een netwerk van belangrijke en productieve internationale samenwerkingen gecreëerd.
Verder dient dit bedrag nog om functioneringskredieten aan sommige laboratoria te verschaffen, om de abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften te betalen en om kostbare apparatuur aan te schaffen.