STEUN VAN DE SPELERS VAN DE NATIONALE LOTERIJ

Newsletter December 2022

Het de Duve Instituut ontvangt sinds 1994 steun van de Nationale Loterij. Dankzij dit prachtige partnerschap, waarvan wij de loyaliteit en regelmaat zeer waarderen, kunnen wij geavanceerd wetenschappelijk materiaal aankopen, onderzoekers aanwerven of onderzoeksprogramma’s opstarten.

In het jaar 2022 heeft dedonatievande Nationale Loterij drie onderzoekers van het Instituut in staat gesteld hun onderzoek in alle rust voort te zetten. Het zijn Laurie Thouvenel op het gebied van bacteriologie, Célina Nielsen die onderzoek doet naar leukemie en Emilie Dupré die werkt aan immunotherapie.

 

Boodschap van Mr. Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij

« 100% van de winst van de Nationale Loterij vloeit terug naar de hele samenleving. Honderden projecten en organisaties krijgen, dankzij de inzet van onze vele spelers, een financieel duwtje in de rug. We steunen bewust een hele grote verscheidenheid aan projecten omdat onze spelersgroep ook heel divers is. Op die manier kan elke speler er zich in vinden, omdat er altijd wel iets ondersteund wordt dat hem of haar nauw aan het hart ligt. Projecten die moeilijk aan financiering geraken kunnen ook altijd rekenen op de Nationale Loterij en haar spelers. Zo gaat er een kwart van de fondsen naar Wetenschap. Binnen dat domein is het voor fundamenteel onderzoek niet eenvoudig om aan de nodige financiële middelen te geraken omdat de resultaten meestal onvoorspelbaar zijn. Dit soort onderzoek ligt wel aan de basis van vooruitgang op lange termijn in de strijd tegen bepaalde ziektes. Daar wordt dan weer de hele samenleving beter van en dat is nu net waar wij bij de Nationale Loterij hard voor werken en onze spelers dankbaar voor mogen zijn. »

 

 

Laurie Thouvenel

« Mijn onderzoek in het laboratorium van professor Jean-François Collet heeft tot doel de resistentiemechanismen van bepaalde bacteriën tegen antibiotica beter te begrijpen. Daartoe bestudeer ik in detail het omhulsel van deze bacteriën, dat fungeert als een beschermend schild tegen bedreigingen (zoals bijvoorbeeld ons immuunsysteem). Kennis van de structuur en samenstelling van dit «schild» is nodig om nieuwe behandelingen ter bestrijding van infectieziekten te ontwikkelen.»

Célina Nielsen

« Mijn onderzoek in het laboratorium van professor Nick van Gastel richt zich op een vroeg stadium van leukemie. Ondanks de hoge frequentie ervan bij ouderen, blijft dit voorstadium van kanker vaak onopgemerkt en blijven de factoren achter de leukemische ontwikkeling ervan onbekend. Mijn onderzoek is erop gericht te begrijpen waarom en hoe leukemie zich ontwikkelt door metabolische veranderingen te bestuderen, met het oog op de ontwikkeling van een preventieve behandeling voor patiënten die een hoog risico lopen de ziekte te ontwikkelen.»

 

Emilie Dupré

« Ik werk in het laboratorium van Sophie Lucas dat gespecialiseerd is in immunotherapie en zich meer specifiek richt op een populatie immuuncellen, genoemd de regulerende T-cellen of Tregs. Deze populatie is in staat om een boodschapper te produceren en vrij te laten, die overmatige immuunreacties vermindert. Mijn onderzoek richt zich op de mogelijkheid dat moleculen, of antilichamen, ziekten kunnen behandelen die worden gekenmerkt door oncontroleerbare immuunreacties. Deze «vrijkomende» antilichamen tegen de boodschapper die door Tregs worden geproduceerd, zouden kunnen worden gebruikt om het immuunsysteem te temperen bij orgaantransplantaties of bij auto-immuunziekten zoals lupus. »

 

Bericht van Prof. Benoit Van den Eynde, directeur van het de Duve Instituut

« Mecenaat is cruciaal om aspecten die essentieel zijn voor onze werking onmiddellijk te financieren. Wij zijn de Nationale Loterij en al haar spelers bijzonder dankbaar voor hun steun gedurende vele jaren. Het is dankzij ons mecenaat en dus dankzij u dat onze 280 onderzoekers en technici hun onderzoek in alle rust kunnen voortzetten op de weg die zij hebben gekozen: de verbetering van de gezondheid door vooruitgang van de kennis van de fundamentele biologie. DANK U WEL. »