Ons werk is gericht op de opheldering van ‘aangeboren fouten in het metabolisme’, van ziekten die te wijten zijn aan een erfelijk enzymatisch gebrek. Een van ons doelstellingen is het gen dat codeert voor verschillende enzymen waarvoor deze informatie ontbreekt te identificeren. Een andere doelstelling bestaat erin nieuwe enzymen te ontdekken, vooral dan enzymen die een rol spelen in het herstel van het metabolisme.

Current projects

Emile Van Schaftingen, Maria Veiga da Cunha