Diabetes van het type 2 kan in eerste instantie worden beheerd met regelmatige lichaamsbeweging, welke AMPK activeert, en in een later stadium pas door behandeling met geneesmiddelen. We testen kleine moleculen voor hun mogelijke activering van AMPK, vooral in spier en lever, om de glucosespiegel in het bloed te verlagen en zo de ziekte te bestrijden. We proberen ook om, met behulp van state-of-the-art massaspectrometrische methoden, nieuwe AMPK targets te identificeren.