We bestuderen de genetische variaties die aan de basis liggen van ziekten bij de mens. We concentreren ons op vasculaire anomalieën, lymfoedeem, gespleten lip en verhemelte, hypermobiliteit en een selectie van kankers. We identificeren DNA-mutaties die deze ziekten in de hand werken of veroorzaken om de moleculaire mechanismen ervan te begrijpen en om doelwitten te identificeren voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.