Cellen staan bloot aan aanzienlijke veranderingen in hun vorm, zoals het geval is voor rode bloedcellen die door zeer smalle bloedvaten stromen. Verminderde weerstand tegen celwandvervormingen veroorzaakt "fragiele membraan ziektes".  We bestuderen de organisatie van membraanlipiden en hun rol in de vervorming van celmembranen, om een beter begrip te krijgen van deze ziektes en de ontwikkeling ervan te kunnen voorkomen.