Mutaties die zich voordoen in de voorlopers van de bloedcellen kunnen leiden tot de productie van een overdaad aan onrijpe cellen en tot bloedkanker. Wij analyseren de mechanismen die aanleiding geven tot dergelijke mutaties. We bekijken nieuwe therapeutische benaderingen door receptoren van groeifactoren of van activatoren (JAK genoemd) af te remmen en door weerstand tegen chemotherapie te bestuderen.

Current projects

Jean-Baptiste Demoulin
Laure Dumoutier, Jean-Christophe Renauld