Doe een gift

Beter begrijpen om beter te genezen.

Christian de Duve

Wat is het de Duve Instituut?

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de faculteit geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.
Meer info ...

Historiek

Christian de Duve ontving de Nobelprijs voor de Geneeskunde of Fysiologie in 1974, en in datzelfde jaar richtte hij het Internationaal Instituut voor Cellulaire en Moleculaire Pathologie (ICP) op.
Meer info ...

Onderzoekers en Begroting

Het de Duve Instituut bestaat uit ongeveer 250 onderzoekers en technici met een gemiddeld jaarlijks budget van € 19.000.000 dat uit diverse financieringsbronnen komt.
Meer info ...

Administratieve Organisatie

Het de Duve Institute is een autonome vereniging welke wordt gecontroleerd door een beheerraad welke ook vertegenwoordigers van de UCLouvain omvat. Het de Duve Instituut wordt bestuurd door een directie gevormd uit vier wetenschappers van het Instituut. Een internationale wetenschappelijke raad van vier leden houdt toezicht op de kwaliteit van het onderzoek en de aanwerving.
Meer info ...