U kunt het de Duve Instituut helpen met giften of door een legaat op naam van het de Duve Instituut.

Uw giften zullen bij voorkeur worden aangewend voor de financiering van het programma post-doctorale beurzen ter versterking van het internationale karakter van het de Duve Instituut en haar internationale samenwerking. Indien U wenst kunnen Uw giften worden aangewend voor de financiering van een welbepaald onderzoeksdomein of van een onderzoekseenheid.


Indien Uw giften in totaal tenminste 40 € per jaar bedragen zijn deze fiscaal aftrekbaar.

Giften per bankoverschrijving
U kunt Uw giften overmaken op één van de volgende bankrekeningen van het de Duve Instituut onder vermelding van "gift".

ING

IBAN: BE59 3100 5800 0026
BIC: BBRUBEBB
IBAN: BE70 3634 1644 8625
BIC: BBRUBEBB

BNP PARIBAS FORTIS

IBAN: BE31 2100 1553 0055
BIC: GEBABEBB

KBC Bank

IBAN: BE73 7310 2283 2660
BIC: KREDBEBB


Giften per bankcheque 
U kunt een cheque uitschrijven op naam van het de Duve Instituut aisbl en deze opsturen naar: 

de Duve Instituut/Mecenaat en Communicatie 
Hippocrateslaan 75, Postbus 7550
B-1200 Brussel


Giften via een permanente bankopdracht
U kunt Uw bank opdracht geven een maandelijkse overschrijving te verrichten op één van de bankrekeningen van het de Duve Instituut met vermelding van "gift".


Een legaat vermaken
Het de Duve Instituut kan, na toestemming van het Ministerie van Justitie, aan haar vermaakte legaten accepteren. Een legaat mag betrekking hebben op het totaal van Uw bezittingen of zich beperken tot een deel ervan. De successierechten zijn beperkt en zijn afhankelijk van de laatste woonplaats van de overledene.


Voordelen van een universeel legaat ten name van het de Duve Instituut, met een bijzonder legaat ten behoeve van derden:
« Ik laat na aan het "de Duve Instituut Institut", Internationale vereniging zonder winstbejag, waarvan de zetel is gelegen te 1200 Brussel, Hippocrateslaan 75, een bedrag van …. ( of het totaal van mijn bezittingen, of iedere andere bewoording als voorgesteld door Uw notaris).

Voor nadere bijzonderheden : Isabelle de Duve (02/764 75 37 of email)