Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.

Het de Duve Instituut is gebaseerd op drie principes :

  • voorrang voor fundamenteel onderzoek en vrijheid voor de onderzoekers,
  • speciale aandacht voor potentieel medische voordelen als gevolg van fundamentele ontdekkingen,
  • multidisciplinaire samenwerking binnen een kritische massa van kennis, apparatuur en technieken.