De ontwikkelings- en uitbreidingsraad van het de Duve Instituut, op het ogenblik voorgezeten door Baron Luc Bertrand, heeft tot doel om het de Duve Instituut bij te staan bij het realiseren van haar doelstellingen. De DEC kan aan de Raad van Bestuur voorstellen doen met betrekking tot de bevordering en de financiering van de activiteiten van het instituut en missies aanvaarden die haar door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd.

De DEC bestaat uit fysieke en wettelijke personen welke daartoe door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd. Goedgekeurde wettelijke personen wijzen hun vertegenwoordiger bij de DEC aan. 

De leden van de DEC vergaderen tenminste één maal per jaar in het de Duve Instituut en worden regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van de internationale vereniging door middel van de "Lettre trimestrielle d'information".

De vrienden van het de Duve Instituut worden eveneens uitgenodigd voor deze vergaderingen tijdens welke de resultaten van het mecenaat en de besteding ervan worden meegedeeld. Een onderzoeker van het de Duve Instituut presenteert er zijn onderzoeksresultaten. De bijeenkomst eindigt met een vriendschappelijke ontmoeting van weldoeners en onderzoekers.

Om de twee jaar organiseert het de Duve Instituut een evenement teneinde fondsen te werven voor het financieren van haar onderzoek.