Doe een gift

 

 

 

Het de Duve Instituut is een autonome vereniging welke wordt gecontroleerd door een Beheerraad welke ook vertegenwoordigers van de Université catholique de Louvain (UCLouvain) omvat. Het de Duve Instituut wordt bestuurd door een directie gevormd uit vier wetenschappers van het Instituut. Een internationale wetenschappelijke raad van vier leden houdt toezicht op de kwaliteit van het onderzoek en de aanwerving.


Het de Duve Instituut is ook door de Nederlandse overheid geregistreerd als een zogenaamd "ANBI"-instituut (registratienummer 8257.68.755).

 

Raad van Bestuur*

Alexia AUTENNE

Luc BERTRAND, Bestuurder

Vincent BLONDEL

Thierry BOON-FALLEUR

François CASIER

Etienne DAVIGNON

Frédéric HOUSSIAU

Jean-Christophe RENAULD

Jacques van RIJCKEVORSEL

Emile VAN SCHAFTINGEN

 
De Raad van Bestuur houdt toezicht op het beleid van het de Duve Instituut en de algemene gang van zaken. Verder adviseert de Raad van Bestuur het Directoraat over beleidsvoornemens. Het Directoraat en de Raad van Bestuur vergaderen twee keer per jaar.
Alle bestuursleden en alle leden van het Directoraat voldoen aan de integriteitseisen. Geen van hen is veroordeeld voor een misdrijf.
De Raad van Bestuur en het Directoraat bestaan uit minstens 3 personen die onafhankelijk van elkaar zijn. Er is geen familieband of zakelijke relatie tussen hen.
De leden van de Raad ontvangen geen enkele vorm van bezoldiging voor hun positie in de Raad en hun aanwezigheid bij vergaderingen, noch enige andere vergoeding (onkostenvergoeding, zitpenningen...).

 

 


Directoraat

Benoît VAN DEN EYNDE, Bestuurder

Jean-François COLLET

Sophie LUCAS

Miikka VIKKULA

 

 

Nathalie KRACK, Administratieve Coördinator

Wetenschappelijke Raad

Dario ALESSI

University of Dundee, UK


Michael N. HALL

University of Basel, Switzerland


Gilbert VASSART

Vrije Universiteit Brussel, België
 

Bernard MALISSEN

Centre d'Immunologie Marseille-Luminy, France

 


 

Centrale administratie

Pierre-Olivier SEROEN, Administratieve en Financiële Bestuurder

Lucia GONCALVES PINA, Administratieve Assistent

 

Boekhouding

Marjorie DECROLY

 

Public relations

Isabelle de DUVE

 

Technische Bestuurder

Alain BUISSERET

 

DDIT afdeling

Raphaël HELAERS

Jacques VANCLEVE

Mickaël NGUYEN