Grote industriële overeenkomst gebaseerd op ons onderzoek

 

Update 10/04/2020

Sophie Lucas tells us more about her partnership with ArgenX in May 2020

 

21 April 2016 – ARGENX heeft vandaag bekend gemaakt dat het een grote deal heeft ondertekend met Abbvie op het gebied van immuno-oncologie. De deal is het resultaat van een zeer productieve samenwerking tussen ARGENX, een biotechnologiebedrijf, en de teams van de professoren Pierre Coulie en Sophie Lucas van de Université catholique de Louvain (UCL) en het de Duve Instituut, die een wereldwijde reputatie hebben op het gebied van immuno-oncologie. De samenwerking heeft geresulteerd in een innovatieve therapeutische benadering om het immuunsysteem van kankerpatiënten te stimuleren.

De licentieovereenkomst tussen ARGENX en Sopartec, de onderneming voor technologietransfer van de UCL, liet ARGENX toe zijn rechten op het resultaat van de samenwerking met de UCL in sublicentie te geven. In de voorwaarden van de sublicentie-overeenkomst zijn upfront- en mijlpaalbetalingen alsmede royalties op de toekomstige verkoop van producten opgenomen.
 
De expertise en het onderzoek van de teams van de professoren Pierre Coulie en Sophie Lucas, evenals hun nauwe samenwerking met ARGENX , waren cruciaal voor het sluiten van deze overeenkomst.
 
Het onderzoek dat aan de basis stond van de samenwerking, begon in 2004 op het de Duve Instituut en het Ludwig Institute for Cancer Research (LICR), en werd gedeeltelijk gefinancierd door WELBIO. Het leidde tot de identificatie van een nieuwe immuno-target. Deze target is een eiwit dat bekend staat als GARP. Remming van GARP stimuleert het immuunsysteem en zou dus een nieuwe benadering voor immunotherapie van kanker kunnen zijn.
 
De samenwerking tussen de teams van het de Duve Institute en ARGENX begon in 2013 met het oog op de identificatie van menselijke antilichamen die de werking van GARP remmen. Een kandidaat antilichaam met deze anti-GARP werking is inmiddels geselecteerd voor verdere ontwikkeling.
 
Hoogleraren Pierre Coulie en Sophie Lucas lichten toe: "Deze samenwerking brengt de know-how van ARGENX en hun partner Abbvie bij elkaar om onze recent ontdekte aanpak van kanker-immunotherapie tot klinische ontwikkeling te brengen."
 
Vincent Blondel, rector van de UCL: "Het succes van deze technologie-overdracht toont de hoge kwaliteit van het onderzoek uitgevoerd door de teams van de UCL en het de Duve Instituut. De nauwe samenwerking met LICR en WELBIO opent mogelijkheden voor nieuwe therapieën voor kankerpatiënten."
 
Philippe Durieux, mededirecteur van het Louvain Technology Transfer Office en CEO van Sopartec, voegt toe: "We zijn zeer verheugd om samen te werken met ARGENX en Abbvie in de klinische ontwikkeling en commercialisering van immunotherapeutische middelen. Deze samenwerking is de kern van onze missie: de detectie en overdracht van nieuwe technologieën en innovatieve therapeutische interventies om ziekten zoals kanker te bestrijden."

 

Over GARP

GARP is een eiwit op het oppervlak van regulatorische T-lymfocyten (« Tregs »). De functie van Tregs is de remming van immuunresponsen om ongewenste auto-immuunziekten te voorkomen. Bij kankerpatiënten spelen Tregs echter een negatieve rol door immuunresponsen te onderdrukken die nodig zijn om kankercellen te vernietigen. GARP laat Tregs hun immunosuppressieve actie uitvoeren doordat het de productie activeert van een remmende boodschapper, een cytokine bekend als "TGF-ß". Het team van Sophie Lucas heeft een verbinding ontwikkeld die GARP blokkeert, waardoor het vrijkomen van de Treg boodschapper en de remming van anti-tumor immuunreacties worden voorkomen. Deze verbinding kan dienen als een nieuwe immunotherapeutische benadering voor kanker.

Thanks to protein GARP, Tregs suppress immune cells that would otherwise destroy tumor cells. Anti-GARP antibodies block the immunosuppression exerted by Tregs. They could serve for cancer immunotherapy, to increase the anti-tumor activity of the immune system in cancer patients.


UCL Persbericht

Meer informatie over UCLWELBIO, en Ludwig Institute.

 

MEER INFORMATIE OVER SOPHIE LUCAS' GROEP :