De lichaamsbeweging verhoogt de transcriptie van telomeren

 

In samenwerking met de groep van Marc Francaux en Louise Deldicque (Institute of Neuroscience, UCL), heeft het team van Anabelle Decottignies een nieuw regulerend mechanisme geïdentificeerd voor de transcriptie van telomeren. Telomeren zijn DNA-sequenties die zich aan het einde van onze chromosomen bevinden en die eroderen tijdens ons leven, waarbij de veroudering van cellen en weefsels in gang wordt gezet. Er bestaan mechanismen die telomeren beschermen en de stimulatie hiervan kan mogelijk bescherming bieden tegen aan veroudering gerelateerde disfuncties van weefsels. Een paar jaar geleden werd duidelijk dat telomeren niet “stil” zijn, maar getranscribeerd worden in niet-coderende RNA-moleculen, genaamd TERRA, die meerdere rollen spelen bij de bescherming van chromosoom-uiteinden.

 

De AMPK/PGC-1a/NRF1-as is betrokken bij de transcriptie van telomeren. Deze resultaten werden verkregen uit analyses van spier-biopten van 10 vrijwilligers voor en na inspanning op een fiets. De moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij het proces werden bestudeerd in celculturen.

 

De onderzoeksteams van het de Duve Instituut en het Instituut voor Neurowetenschappen hebben aangetoond dat lichaamsbeweging de productie van TERRA verhoogt en dus dat oefening  waarschijnlijk bijdraagt aan de vernieuwing van telomeren-beschermende moleculen. Actoren die betrokken zijn bij dit mechanisme zijn de AMPK-afhankelijke metabole route, PGC-1a regulator en NRF1 (Nuclear Respiratory Factor 1) transcriptiefactor. Opmerkelijk is dat de AMPK/PGC-1a-as ook betrokken is bij de respons op calorische beperking, een welbekende toestand waarvan we weten dat hij beschermd tegen cellulaire veroudering.

 

Van links naar rechts – boven: Florian Poulain - Harikleia Episkopou - Eva Majerova - Aurélie Diman - Anabelle Decottignies
Onder: Nikenza Viceconte

 

 

 

Lees meer

Aurélie Diman*, Joanna Boros*, Florian Poulain, Julie Rodriguez, Marin Purnelle, Harikleia Episkopou, Luc Bertrand, Marc Francaux, Louise Deldicque, Anabelle Decottignies. Nuclear respiratory factor 1 and endurance exercise promote human telomere transcription. Science Advances 2016 July 27 – 2 :e160031

 

Persbericht

 

Contact

Prof. Decottignies - Website Telomeres